Life-Safety

Accreditatie

Life-Safety is een geaccrediteerde inspectie instelling op basis van NEN-EN-ISO-IEC 17020:2012, en als zodanig bevoegd om inspecties uit te voeren conform het CCV-Inspectieschema. Ons registratie nummer bij de RvA is I315.

Life-Safety voor een brandveilige omgeving

Brandveiligheid lijkt als vanzelfsprekend!
Vraag iemand in een winkelcentrum, een ziekenhuis of parkeergarage eens hoe hij denkt over de brandveiligheid aldaar. Doorgaans is het antwoord: Dat zal toch allemaal wel goed geregeld zijn?
Uit ervaring weten wij inmiddels beter. Al te vaak gaat brandveiligheid niet verder dan wat wettelijk noodzakelijk is. De wetgeving stelt slechts minimale eisen om te voorkomen dat er slachtoffers vallen bij een brand, waarbij de voorschriften met name gericht zijn op het feit dat iedereen veilig kan vluchten.
De wetgeving voorziet slechts beperkt in eisen voor het in stand houden van een bouwwerk. Hiervoor dienen gebruikers en/of gebouw eigenaren zelf aanvullende voorzieningen te treffen.

Inspectie brandveiligheid

Wij kunnen de brandveiligheids- voorzieningen integraal voor u naar waarde beoordelen.
- Brandmeldinstallaties
- Ontruimingsalarminstallaties
- Rookbeheersingsinstallaties
- Ontruimingsplannen
- Bouwkundige voorzieningen

Inspectiesystemen

Naast de alom bekende installaties kunnen wij voor u ook CO / LPG detectie systemen beoordelen.

Opleidingen

Wij delen graag onze kennis en ervaringen met derden.
Hiervoor bieden wij diverse opleidingen en cursussen aan:
- Projecteringsdeskundige BMI
- Projecteringsdeskundige OAI-B
- Beheer brandmeldinstallatie
- Beheer ontruimingsalarm
- Beheer rookbeheersingsinstallatie

Kijk bij onze diensten voor meer informatie.