Archief van juni 2017

Inspectiecertificering, geen last maar een lust.

Door de inspectie certificering zijn niet zozeer de regels aangescherpt maar wordt er door derden integraal gekeken naar brandveiligheid. Hierdoor zien we steeds vaker een betere afstemming tussen de diverse disciplines, waar in het verleden veelvuldig naar elkaar werd gewezen. Er ontstaan steeds vaker samenwerking structuren.

Door de betere samenwerking tussen de verschillende betrokkenen in brandveiligheid zien we ook een stijgende lijn in de kwaliteit.

Inspectie is daarmee een prima middel om de partijen tot elkaar te brengen en elkaar positief te stimuleren om brandveiligheid meer en meer integraal te benaderen. Een positieve kijk op de bijdrage van inspectie instellingen aan brandbeveiligingsinstallaties.

Onderstaande link geeft u hierover nog meer informatie.

waarom inspectiecertificering voor brandveiligheidsinstallaties een lust is en geen last

Lees meer

STIPA Meter

Om aan te kunnen tonen dat de spraakverstaanbaarheid van Type A ontruimingsinstallaties voldoet aan de vereisten van NEN2575 is het in veel gevallen nodig om STIPA-metingen te verrichten. Sinds kort beschikken we bij Life Safety over een gekalibreerde geluidsdrukmeter om deze metingen uit te kunnen voeren.

Life-Safety is de inspectie instelling als het gaat om uw brandbeveiliging. De inspectiediensten die Life-Safety u biedt leveren een belangrijke bijdrage om te komen tot een geaccepteerd niveau van brandbeveiliging. Life-Safety is een geaccrediteerde inspectie instelling op basis van NEN-EN-ISO-IEC 17020:2012, en als zodanig bevoegd om inspecties uit te voeren conform het CCV-Inspectieschema. Ons registratie nummer bij de RvA is I315.

Lees meer