Archief van mei 2019

NEN en het CCV breiden samenwerking uit.

NEN en het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid) werken samen om de wildgroei in normen en regels voor brandblusinstallaties aan te pakken. De succesvolle samenwerking is reden om deze te continueren en zelfs uit te breiden. Op 27 mei sloten directeuren Van Terwisga (NEN) en Van den Brink (CCV) twee convenanten voor een periode van drie jaar. Naast de verlenging van het convenant voor brandblusinstallaties werd ook een convenant voor brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties ondertekend.

Lees hier het heel artikel op de site van NEN

Lees meer

De wet kwaliteitsborging voor het bouwen is een feit!

De omstreden en veelbesproken Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen is zojuist door een ruime meerderheid in de Eerste Kamer aangenomen. Alleen het CDA, de ChristenUnie, de PVV en de SP stemden tegen. Minder bouwfouten, dat is uiteindelijk de strekking. En als er na oplevering toch nog gebreken aan het licht komen, wordt het voor huizenkopers makkelijker om bouwers aansprakelijk te stellen. Dat is heel kort samengevat de bedoeling van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.

Maar welke onafhankelijke partijen kunnen dit nu gaan verzorgen? De naam zegt het eigenlijk al, Life-Safety Inspection Services.
Life-Safety is een onafhankelijk en geaccrediteerd inspectiebureau dat veelal achteraf na de bouwperiode brandmeld en – ontruimingsinstallaties en RWA installaties controleert. Gezien de lange ervaring van onze inspecteurs is Life-Safety het aangewezen bureau om uw gebouw voor, tijdens en na het bouwproces onafhankelijk te inspecteren en te controleren.

Life-Safety voor een bouwveilige en brandveilige omgeving!

Lees hier het hele bericht.

Lees meer

Wel of geen brandmeldinstallatie in een stallingsgarage?

De Adviescommissie toepassing en gelijkwaardigheid bouwvoorschriften (ATGB) heeft in de volgende casus een interessante uitspraak gedaan.

Een nieuw te bouwen blok met geschakelde woningen is aan de achterzijde voorzien van een overdekte stallingsgarage die grenst aan de achtergevels van het woningblok. De langwerpige stallingsgarage heeft een gebruiksoppervlakte van 1.940 m2 en is in het midden voorzien van een brandwerend rolscherm die bij door rookmelders aan beide zijden dichtgestuurd kan worden. Volgens de projectontwikkelaar bestaat de stallingsgarage uit twee brandcompartimenten van dezelfde soort die elk niet groter dan 1.000 m2 zijn. Een brandmeldinstallatie (BMI) is daarom niet vereist. Het bevoegd gezag is van mening dat de stallingsgarage als één geheel moet worden beoordeeld en is een BMI wèl vereist.

Lees hier het advies van de ATGB

Lees meer