Archief van juni 2019

Interpretatie voedingskabels van mechanische rookbeheersingsinstallaties

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) heeft een nieuw interpretatie besluit gepubliceerd.
Bij rookbeheersingsinstallaties bestond er onduidelijkheid over de interpretatie van het begrip voedingskabel in een brandveilig gebouw installeren. In mei heeft het deskundigenpanel ‘Rookbeheersingsinstallaties’ van het CCV een interpretatiebesluit over voedingskabels gepubliceerd.
Dit interpretatiebesluit (2019-01 – Voedingskabels) geeft aan welke kabel moet worden gezien als voedingskabel.

Lees hier het interpretatiebesluit

De overige interpretatiebesluiten kunt ook vinden op de site van het CCV.

Lees meer

Harmonisatie storingsmeldingen brandmeldinstallatie

De harmonisatieafspraak over storingsmeldingen door brandmeldinstallaties is op 3 juni 2019 gepubliceerd door het CCV. Een harmonisatieafspraak is een afspraak voor inspectie-instellingen voor eenduidige beoordeling van een vaker voorkomende situatie, die op verschillende manieren kan worden uitgelegd.

Het deskundigenpanel voor brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties heeft besloten dat een brandmeldinstallatie met een storingsdoormelding die niet aan de eisen in NEN-EN 54-21 voldoet, kan worden goedgekeurd bij inspectie als:
– de storingsdoormelding binnen 60 seconden aankomt bij de 24-uurs bemande post waar storingsmeldingen worden ontvangen;
– de transmissieweg wordt bewaakt met testmeldingen die minimaal eens per 25 uur worden verzonden; de installatie is opgeleverd voor 1 januari 2020.

De doormelding van storingsmeldingen van brandmeldinstallaties die na 1 januari 2020 worden opgeleverd moeten voldoen aan de NEN-EN 54-21.

Lees meer