Interpretatiebesluit voor bewaking van vluchtroutes.

Interpretatiebesluit voor bewaking van vluchtroutes.

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) heeft in juni een interpretatiebesluit gepubliceerd over de bewaking van vluchtroutes. Het interpretatiebesluit maakt duidelijk waar brandmelders geplaatst moeten worden als een vluchtroute uit een...
Norm voor rook- en warmteafvoerinstallaties herzien.

Norm voor rook- en warmteafvoerinstallaties herzien.

NEN en Brandveilig Bouwen Nederland (BBN) hebben samengewerkt aan de herziening van NEN 6093 ‘Brandveiligheid van gebouwen – Beoordelingsmethode van rook- en warmteafvoerinstallaties’. Binnen deze herziening is tevens NPR 6095-1 ‘Rookbeheersingssystemen – Deel...