1.  » 
  2. Geen categorie
  3.  » De Brandweeracademie verkent toekomst brandveiligheid

De Brandweeracademie verkent toekomst brandveiligheid

1 okt 2019

De Brandweeracademie onderzocht welke invloed maatschappelijke en technologische ontwikkelingen kunnen hebben op de brandveiligheid. Het inzicht hierin kan helpen om te anticiperen op de uitdagingen van de toekomst, in plaats van te reageren op incidenten uit het verleden.

Het onderzoek bestond uit een literatuurstudie, interviews en group model building met behulp van stakeholders. Voor deze laatste methode is samengewerkt met de Nijmegen School of Management van de Radboud Universiteit. Uit het onderzoek komt een aantal belangrijke ontwikkelingen naar voren, die geclusterd zijn rond vier thema’s:

Toename kwetsbare personen
Voorbeelden van kwetsbare groepen zijn ouderen, verminderd zelfredzamen en mensen met een lage sociaaleconomische status. Kwetsbare personen hebben vaak te maken met meervoudige problematiek, waarbij brandveiligheid niet de hoogste prioriteit krijgt.

Energietransitie en toename slimme technologieën
Nieuwe, duurzame energiebronnen bieden zeker voordelen voor de (brand)veiligheid. Maar de situatie wordt ook complexer: zo krijgen mensen meer elektronische apparatuur in huis die wellicht brandgevaarlijker is. Verder kunnen sommige maatregelen op het gebied van energiezuinigheid van gebouwen de brandveiligheid negatief beïnvloeden.

Klimaatverandering
Ons klimaat verandert. Niet alleen dwingt de klimaatverandering ons om anders om te gaan met energie en grondstoffen, ook is er een relatie tussen klimaatverandering (en dan met name de toename van extreme weertypen in Nederland) en bijvoorbeeld natuurbranden.

Veranderingen in verantwoordelijkheid
De relatie overheid-burger verandert. Burgers voelen zich niet alleen verantwoordelijk voor zichzelf en voor elkaar, maar ook steeds meer voor het welzijn van dieren, het milieu en het klimaat. De overheid stimuleert deze eigen verantwoordelijkheid. Dit kan ook een stimulans zijn voor burgers om meer verantwoordelijkheid te nemen voor brandveiligheid.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Brandweer Nederland en maakt deel uit van de Uitvoeringsagenda Brandweerzorg.

Lees hier de factsheet

Lees hier het gehele onderzoek

Laatste nieuws