1.  » 
  2. Nieuws
  3.  » Hoe gaat Life Safety om met de RIVM-maatregelen n.a.v. het Coronavirus?

Hoe gaat Life Safety om met de RIVM-maatregelen n.a.v. het Coronavirus?

25 mrt 2020

Inleiding

In een periode van enkele weken is voor ons allen het leven op z’n kop gezet. Naast de primaire zorg voor onze gezondheid, zien we dat werken op locatie alleen mogelijk is als alle maatregelen die ingesteld zijn door het RIVM en ons kabinet (inclusief de laatste aanscherping van 23 maart jl.) kunnen worden gerespecteerd.

Prioriteit nummer 1 voor Life Safety is uw en onze gezondheid en veiligheid. Om u te informeren over hetgeen wij voor u kunnen oppakken hebben we hieronder een overzicht gemaakt wat nog wel en wat niet meer kan worden uitgevoerd.

Uiteraard realiseren we ons dat voldoen aan de wetgeving rond de brandveiligheid nu geen prioriteit heeft. In een aantal gevallen kunnen we de eisen gesteld door de wetgever wel respecteren, zonder dat we de maatregelen schenden of überhaupt ter discussie stellen.

Ten eerste

Vanuit onze verantwoordelijkheid als inspectiebureau hebben we het gehele inspectieproces op locatie onder de loep genomen vanuit de ingestelde maatregelen waaronder de 1,5 meter afstand en de beperking van maximaal 3 personen op bezoek. Wij hebben de drie personen regel als maatstaf gehanteerd en gekeken of dit naast de 1,5 meter afstand tot een beperking van ons werk zou kunnen leiden.

Na uitvoerig overleg, ook met zorgprofessionals, zijn we tot de conclusie gekomen dat we, nogmaals met inachtneming van alle maatregelen, op een veilige wijze de inspectiewerkzaamheden kunnen uitvoeren in bepaalde markten en gebruiksfunctie.

Ten tweede

Als een collega/inspecteur enige vorm van de ziekteverschijnselen beschreven door het RIVM heeft, wordt er door de collega/inspecteur niet gewerkt en blijft deze thuis. Als een collega/inspecteur zich niet prettig of veilig voelt in een bepaalde situatie, beslist de collega/inspecteur zelf of de werkzaamheden worden voortgezet. Een situatie kan immers ook tijdens het werk veranderen waardoor een andere afweging gemaakt dient te worden.

Waar inspecteren we niet?

In onderstaande branches/gebruiksfuncties voeren we, gedurende de periode dat de RIVM-maatregelen van kracht zijn, geen inspecties uit:

  1. Woonfuncties voor zorg;
  2. Bijeenkomstfuncties die nu dienst doen als “noodopvang” of als alternatieve locatie waar zorg wordt verleend;
  3. Celfunctie, waaronder huizen van bewaring;
  4. Gezondheidszorgfunctie met bedgebied.

Waar inspecteren we wel?

Stelregel is dat we alleen inspecteren als alle betrokkenen zich hier veilig bij voelen. Is dat het geval dan kunnen we in overleg in alle branches, niet zijnde de branches zoals hierboven vermeld, onze inspectiewerkzaamheden uitvoeren.

Er zijn nu zelfs objecten die nagenoeg leeg staan als gevolg van de ingestelde maatregelen. Dit biedt ook de kans om juist nu de inspectie uit te laten voeren, de overlast is immers zeer beperkt. Hierbij valt te denken aan congrescentra, hotels, restaurants, scholen of kantoorpanden waar nu een minimale bezetting is.

Kan het wel of niet?

Heeft u vragen of een inspectie wel of niet kan plaatsvinden? Bel of mail ons. We staan u graag te woord om gezamenlijk tot een verantwoorde afweging te komen.

Tot slot

We hebben maar 1 gezondheid, let op elkaar en respecteer elkaars beslissingen.

Wij praktiseren hetgeen onze naam aangeeft: Life Safety!

Laatste nieuws