Web Analytics

NEN en het CCV breiden samenwerking uit.

NEN en het CCV breiden samenwerking uit.

NEN en het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid) werken samen om de wildgroei in normen en regels voor brandblusinstallaties aan te pakken. De succesvolle samenwerking is reden om deze te continueren en zelfs uit te breiden. Op 27 mei sloten directeuren Van Terwisga (NEN) en Van den Brink (CCV) twee convenanten voor een periode van drie jaar. Naast de verlenging van het convenant voor brandblusinstallaties werd ook een convenant voor brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties ondertekend.

Lees hier het heel artikel op de site van NEN


Geplaatst op 29 mei 2019