Web Analytics

Nieuwe harmonisatieafspraak BMI-OAI gepubliceerd

Nieuwe harmonisatieafspraak BMI-OAI gepubliceerd

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) heeft per 1 juli een nieuwe harmonisatieafspraak voor brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties vastgesteld.
Het betreft 2019-05 Onvolledige opdracht voor inspectie BMI-OAI. De harmonisatieafspraak is nodig in verband met de bepalingen in het Bouwbesluit over inspectie.

Als een bouwwerk op grond van het Bouwbesluit is voorzien van een brandmeldinstallatie moet in het bouwwerk ook een ontruimingsalarminstallatie zijn aangebracht. Beide installaties zijn in onderlinge samenhang noodzakelijk voor het vroegtijdig signaleren van brand en het veilig ontvluchten van het bouwwerk, en behoren op grond van de wettelijke bepalingen ook te zijn voorzien van een inspectiecertificaat.
Indien alleen inspectie van een deel van het brandbeveiligingssysteem in opdracht is gegeven, is daarmee niet volledig aan het Bouwbesluit voldaan, en voldoet de gebouwgebruiker maar ten dele aan zijn wettelijke verplichting.

Download hier de hele harmonisatieafspraak.


Geplaatst op 19 augustus 2019