Web Analytics

Nieuwe harmonisatieafspraak rookbeheersing gepubliceerd

Nieuwe harmonisatieafspraak rookbeheersing gepubliceerd

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) heeft per 26 juli 2 harmonisatieafspraken voor rookbeheersing vastgesteld.

Het betreft 2019-06 Voedingsbewaking luchttoevoeropeningen (NPR 6095)

Op het moment dat een deur die dient als luchttoevoeropening voor rookbeheersing in normaal bedrijf dagelijks wordt gebruikt en dus noodzakelijk is voor de reguliere bedrijfsvoering, mag worden aangenomen dat een storing van de voeding van deze deur snel ontdekt en vervolgens verholpen wordt. In deze situatie mag een voedingsbewaking (of maandelijkse handmatige beproeving) achterwege blijven.
Voor een deur die dient als luchttoevoeropening voor rookbeheersing en die niet dagelijks wordt gebruikt is aanbrengen van voedingsbewaking ter plaatse van de deur noodzakelijk. De voeding ter plaatse van de deur moet uitgevoerd zijn als vast aansluitpunt (dus geen stekkerverbindingen).

En 2019-07 Afstand van rookluiken tot rookscheiding (NEN 6093).

Het doel van de afstand die de norm geeft is het voorkomen dat via de afvoervoorziening in het ‘schone’ rooksegment rook wordt aangezogen. De afstand tussen rookluik of afzuigopening en rookscheiding is verder nodig omdat anders sprake zou zijn van 3-zijdige toe- of afvoer. Dat kan een negatief effect hebben op de capaciteit.
Indien de onderlinge afstand tussen twee rookluiken of afzuigopeningen in de verschillende rooksegmenten meer dan 5m bedraagt is het risico op aanzuigen van rook in het ‘schone’ segment gering. Dit laat onverlet dat rookbeheersingssystemen moeten worden ontworpen conform NEN 6093. Om die reden geldt deze harmonisatieafspraak alleen voor installaties waarin de betreffende afwijking zich voordoet en die zijn opgeleverd vóór 1 januari 2019.

Download hier de hele harmonisatieafspraak 2019-06 – Voedingsbewaking luchttoevoeropeningen
Download hier de hele harmonisatieafspraak 2019-07 – Afstand van rookluiken tot rookscheiding


Geplaatst op 19 augustus 2019