Onze diensten

Wijzigingen in de bouwregelgeving

Met de wijzigingen in de bouwregelgeving, het bouwbesluit 2012,¬†zijn tevens de inspectieschema’s voor brandveiligheid gewijzigd.

Het Bouwbesluit 2012 stelt eisen aan de brandbeveiliging voor gebouwen en geeft voor diverse gebruiksfuncties aan dat een inspectiecertificaat verplicht is gesteld. Hiervoor wordt er geen onderscheid gemaakt tussen nieuwe- en bestaande bouwwerken. Voor het inspectiecertificaat wordt door een onafhankelijke inspectie instelling zoals Life-Safety een integrale beoordeling uitgevoerd.

Deze beoordeling heeft vooral betrekking op de interactie tussen de verschillende technische, bouwkundige en organisatorische brandveiligheidsvoorzieningen.