1.  » Onze speerpunten

Onze speerpunten

Life-Safety staat voor duurzame samenwerking, duurzame keuzes en dit alles omdat we de motivatie hebben om verantwoord met onze omgeving om te gaan. De speerpunten waaraan we elke dag hard werken, zijn:

Aandacht voor de mens, duurzame inzetbaarheid

 • Verminderen ziekteverzuim door aandacht en focus op werkbelasting en belastbaarheid van de collega;
 • Ontwikkelen van mensen. We zetten in op permanente educatie. Op deze wijze kunnen we onze medewerkers duurzaam inzetbaar te houden;
 • Aantrekkelijke werkgever zijn. Niet alleen vanuit de werknemer, juist ook vanuit de werkgever is het van belang aandacht te hebben voor ontwikkeling in inzetbaarheid.

Veiligheid

 • Actieve sturing op veiligheid voor alle stakeholders van Life-Safety o.a. door het geven van lezingen over veiligheid, maar ook door, in onze werk, betrokkenen actief te ondersteunen bij de zoektocht naar passieve en actieve veiligheid;
 • Vakmanschap is de basis voor veilig werken. Vanuit de aanpak permanente educatie is er een focus op veilig werken en het creëren van een veilige werkplek. Veiligheid zit in ons DNA.

Rendement

 • Inspirerend werken. We willen voor iedereen die met Life-Safety samenwerkt een inspiratie zijn, dit geldt voor de aandachtgebieden benoemd in dit stuk, maar ook zeker voor het maken van keuzes waarmee we laten zien dat we duurzame innovaties omarmen;
 • Verantwoordelijkheid nemen. We gaan verantwoordelijkheid nemen niet uit de weg, we toetsen of in ons werkveld de juiste keuzes worden maken. We werken het liefst met partners en klanten die ook zelf de verantwoordelijkheid voor o.a. duurzaamheid zelf pakken waardoor we in onze samenwerking weer een stap verder zijn.

Milieu en duurzaam investeren

 • Life-Safety kiest bewust voor verduurzaming van ons wagenpark vanuit de gedachte van duurzame mobiliteitsoplossingen. We luisteren ook hier actief naar de inzichten van medewerkers en derden. Elke innovatie is ons lief. Juist hier is het motto “samen de schouders eronder”;
 • Alles wat elektronisch en online kan, zetten we actief in. Hiermee voorkomen we onnodige reiskilometers met auto’s en willen we bijdragen aan de doorstroming van het lokale verkeer;
 • In de keuze voor leveranciers/partners, stimuleren we partners door hen te wijzen op de duurzaamheidsagenda door bijvoorbeeld hier een zware weging te kiezen in het Vendor Rating schema. De consequentie kan zijn dat we ervoor kiezen zaken te doen met een ander.

Lange termijn

 • We wegen onze beslissingen of aan de doelmatigheid langere termijn. Duurzaamheid en MVO liggen hier aan de basis van onze beslissingen;
 • Actief stimuleren. We zijn dagelijks bezig onze partners en klanten actief te bewegen om ook juist de langere termijn in het achterhoofd te houden.
 • We belonen onze omgeving met loyaal gedrag en een actieve inzet als we ervaren dat de langere termijn als vertrekpunt wordt gekozen. Hierbij verliezen we de continuïteit niet uit het oog.

We hanteren en volgen de ISO 26000 om invulling te geven aan duurzaam ondernemen.