Web Analytics

Opleidingen

Opleidingen

Goed opgeleid personeel is de toekomst! Creëer onderscheidend vermogen in uw organisatie door de persoonlijke ontwikkeling van uzelf en uw medewerkers. De race die we in 2020 zullen lopen is de race om betrokken en gekwalificeerd personeel te behouden en te werven.

Opleiden en trainen is niet alleen noodzakelijk vanuit de kwalificatie-eisen die worden gesteld door bijvoorbeeld het CCV, ook medewerkers zelf uiten steeds vaker de behoefte om zich duurzaam te ontwikkelen. De term die we hiervoor hebben gekozen is permanente educatie en daarmee duurzame inzetbaarheid.

Permanente educatie draagt bij aan het bouwen van onderscheidend vermogen van de persoon in kwestie en daarmee ook de organisatie waarvoor hij/zij werkt. Aangezien de interventie van een opleiding of training op zich niet voldoende is, maar dat bijvoorbeeld ook de stijl van leidinggeven in grote mate bijdraagt, is onderstaand aanbod daarop afgestemd. Voor meerdere functionarissen vanuit diverse posities zijn opleidingen opgezet. In al onze opleidingen en trainingen werken we aan de kennis-, vaardigheden en de vereiste gedragscompetenties.

Met name de gedragscompetenties zijn vaak het ondergeschoven kindje. Welk gedrag mag je van je collega verwachten? Wat mag een medewerker aan gedrag van zijn leidinggevende verwachten? Aangetoond is dat goed presterende organisaties een aantal kenmerken gemeenschappelijk hebben. Enkele daarvan zijn: een inspirerende leidinggevende, medewerkers die elkaar aanspreken op gedrag en de ontwikkeling van de mens en de organisatie staan hoog op de prioriteitenlijst. Als Life-Safety zitten we hier bovenop tijdens de opleidingen en trainingen die we verzorgen!


Projecteringsdeskundige Ontruimingsalarminstallaties

Deze opleiding is erop gericht om je het vak van projecteringsdeskundige ontruimingsinstallaties te leren. De cursus bestaat grofweg uit:

  • NEN 2575, de delen 1 en 3 t/m 5, waarbij specifiek wordt ingegaan op luid alarm type A en B en stilalarm inclusief projecteren in standaard ruimten;
  • Examentrainingen.

Opleiding Projecteringsdeskundige Brandmeldinstallaties

De opleiding is er niet alleen op gericht om je het vak van Projecteringsdeskundige Brandmeldinstallaties te leren, maar ook om het felbegeerde diploma te behalen. Vanuit onze didactische aanpak leren we je wat brandveiligheid betekent, wat brand is, welke brandmeldtechnieken er zijn, welke wet- & regelgeving van belang is en we leren je om een brandmeldinstallatie te ontwerpen. Met al deze kennis ben je ook in staat een PVE te schrijven en te toetsen.

Inschrijfformulieren

Hieronder kunt u de inschrijfformulieren downloaden voor de opleidingen genoemd op deze website.


Bekijk ook onze inspecties: