Over Life-Safety

Life-Safety Inspection Services is een nieuwe inspectie instelling en heeft tot doelstelling om samen met de diverse marktpartijen de brandveiligheid naar het niveau te brengen dat we met z’n allen willen bereiken.

Waardoor onderscheiden wij ons van de rest?

Uw aanvraag wordt altijd serieus genomen en u zult versteld staan van onze snelle reactie en maatwerk offerte. Of het nu een zorginstelling, verkeerstunnel, ziekenhuis of  parkeergarage betreft ieder object vereist een maatgebonden aanpak. Door onze uitgebreide kennis en ervaring  kan Life-Safety deze maatgebonden aanpak dan ook waarmaken. Na de uitgevoerde inspectiewerkzaamheden heeft u binnen afzienbare tijd een helder inspectierapport.
Onze rol in dit proces is om de afspraken die zijn vastgelegd in diverse uitgangspunten documenten tijdens de uitvoering en na oplevering te toetsen. Daar waar de diverse leveranciers in brandveiligheid uitstekend de kwaliteit van de door hen geleverde voorzieningen kunnen waarborgen, kunnen wij op basis van onze kennis en ervaring de samenhang van de verschillende brandbeveiligingssystemen beoordelen. Naast de technische voorzieningen komen daar ook de relevante bouwkundige en organisatorische maatregelen bij. Brandveiligheid is net zo goed als dat de zwakste schakel is in het geheel.

Waar komt het denkbeeld vandaan dat er verschillende eisen of voorschriften zijn voor de verschillende gebouwen?

In de basis is er voor elk gebouw een evenredige eis met betrekking tot brandveiligheid.
De meeste prestatie eisen zijn te herleiden tot een voorziening voor veilig cq tijdig vluchten.
Deze prestatie eisen zijn in het bouwbesluit vertaalt naar de bekende voorschriften.
Bij brand is veel kostbare tijd te winnen door voorzieningen aan te treffen om een beginnende brand zo vroeg mogelijk te ontdekken. Des te meer tijd we winnen bij de ontdekking van een brand des te meer tijd we daarna ook hebben om nog veilig te kunnen vluchten.

Daarnaast kunnen we ook de nodige tijd winnen door de ontwikkeling van brand af te remmen of zelfs tegen te gaan, met als resultaat eveneens meer tijd om veilig te vluchten.

In onze bouwregelgeving zie we dat voor elke gebruiksfunctie de prestatie-eis voor veilig vluchten vertaald is naar een functionele eis. Per gebruiksfunctie wordt die vervolgens weer vertaald naar vaste voorschriften. Zo dient een ziekenhuis te zijn voorzien van een brandmeldinstallatie met volledige bewaking en een gemiddeld kantoorpand hoeft alleen maar te zijn voorzien van handbrandmelders, om op basis van een eigen waarneming een brandmelding te kunnen genereren. Wat voor beide situaties resulteert dat er bij een beginnende calamiteit veilig kan worden gevlucht.