1.  » Inspecties

Inspecties

Onze expertise brandveiligheidsinspecties voeren we uit onder accreditatie, daarnaast bieden we diensten aan waaronder scans en nulmetingen. In al onze diensten staat brandveiligheid centraal.

Het Besluit bouwwerken leefomgeving (BBL) stelt meerdere eisen ten aanzien van de brandveiligheid van uw gebouw. Zo lezen we in het Besluit bouwwerken leefomgeving (BBL) dat een bouwwerk voorzieningen heeft waardoor brand tijdig kan worden ontdekt zodat er veilig kan worden gevlucht. Ook lezen we dat in de aangewezen gevallen een geldig inspectiecertificaat aanwezig moet zijn. Zo stelt de wetgever/bevoegd gezag eisen via aansturingstabellen en een bijlage van het Besluit bouwwerken leefomgeving (BBL).

Onze diensten zijn erop gericht om de gestelde eisen niet alleen helder voor u te krijgen, maar ook de inspecties uit te voeren zodat u voldoet aan de betreffende gestelde eisen. Daarnaast kunt u als gebruiker aanvullende eisen stellen evenals uw verzekeraar. Als u afwijkt van bestaande uitwerkingen die gesteld zijn in de normen, dan kunt u kiezen een gelijkwaardigheidsoplossing te maken en deze te laten toetsen.

Inspecties onder accreditatie

  • Brandmeldinstallaties;
  • Ontruimingsalarminstallaties;
  • Rookbeheersingsinstallaties.

Voor deze inspecties kunnen we het basisontwerp beoordelen, het detailontwerp beoordelen en de inspectie op locatie uitvoeren op basis van de afgeleide doelstellingen. Al deze inspecties zijn conform de meest recent opgestelde CCV-inspectieschema’s en worden onder accreditatie uitgevoerd.

Inspecties op basis van normconformiteit

  • Brandmeldinstallaties;
  • Ontruimingsalarminstallaties;
  • Rookbeheersingsinstallaties.

Voor deze inspecties kunnen we het basisontwerp beoordelen, het detailontwerp beoordelen en de inspectie op locatie uitvoeren op basis van normconformiteit.

Brandveiligheidsscan

Een brandveiligheidsscan kan verder gaan dan bovenstaande inspectiediensten. Hier is het motto: maatwerk. We kunnen bouwkundige en organisatorische aspecten meenemen in de scan evenals aanvullende systemen waaronder bijvoorbeeld noodverlichting. Brandveiligheidsscans kunnen tevens dienst doen als een second opinion op uitgevoerd onderhoud. Wilt u meer weten:

Verzekeringsscan

Deze inspectiedienst komt voort uit de wens van uw verzekeraar om een beeld te krijgen van de brandveiligheidsmaatregelen in uw gebouw. Het kader waaraan we toetsen wordt door de verzekeraar in overleg met de gebruiker opgesteld en kent geen wettelijk kader maar een toetsingskader dat teruggrijpt op het verkrijgen van inzicht in de risico’s.

Bijwonen van een brandproef

Vanuit de inspectieschema’s wordt de aanwezigheid van een inspecteur of brandweer vereist. Als Life-Safety hebben we diverse uitvoeringsvormen ontwikkeld om deze eis te ondersteunen en gaan hier graag met u in overleg welke uitvoeringsvorm en dienst bij u past.