1.  » Over ons

Wij zijn Life-Safety

Binnen Life-Safety staat de mens en zijn/haar ontwikkeling centraal. Om ons vak goed uit te kunnen oefenen zijn we ervan overtuigd dat wij dagelijks aan onze vier kernwaarden moeten werken.

Werken vanuit de visie van de klant!

Om klanten goed te kunnen bedienen is het essentieel de vraag van de klant goed te begrijpen.

Dit betekent dat in al ons handelen we de behoeften van de klant als uitgangspunt kiezen voor onze aanpak. In onze aanpak blijft uiteraard onze onafhankelijkheid centraal staan.

Vakbekwaamheid!

Om dagelijks beter te worden in je vak is niet alleen zaak om klanten goed te begrijpen maar ook dat we voortdurend werken aan onze persoonlijke ontwikkeling. Ons doel is het vergroten van onze vakbekwaamheid.

Betrokken!

Al onze activiteiten zijn erop gericht een optimale betrokkenheid te laten zien en te stimuleren.

Vanuit onze insteek om kennis de delen creëren we betrokkenheid met als doel een stevige samenwerking. Onze investeringen worden getoetst aan onze kernwaarden en onze visie op maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Verantwoordelijk!

Life-Safety is een actief sociaal bedrijf. Dit realiseren we door een sociaal beleid te voeren en dagelijks ons aan de MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen) richtlijnen te conformeren. Hieronder gaan we kort in op onze zienswijze.

Bekijk onze speerpunten

Henk Hengsteboer

Partner en inspecteur
hh@life-safety.nl 

Theo den Haan

Partner en inspecteur
th@life-safety.nl

Rene Kaat

Inspecteur
rk@life-safety.nl

Christa van de Geijn

Planning en projectmanagement
cg@life-safety.nl

Frank Hooft

Inspecteur en productmanager RookBeheersingsInstallaties
fh@life-safety.nl

Arnold Lakerveld

Inspecteur
al@life-safety.nl

De 7 zekerheden van Life-Safety

Life-Safety is uw adres omdat de inspecteurs beschikken over een brede technische kennis, kennis hebben van de eisen gesteld in de wet- en regelgeving en tientallen jaren ervaring hebben binnen het vakgebied brandveiligheid.

1. Kwaliteit voorop

Door ons kwaliteitssysteem en daarmee samenhangende accreditatie bent u verzekerd van een kwalitatief goed uitgevoerde en gerapporteerde inspectie of scan. De inspectiewerkzaamheden worden volledig onafhankelijk en onpartijdig uitgevoerd.

2. Snelheid door efficiency

Onze werkwijze is, daar waar het kon, gedigitaliseerd. Daardoor neemt de efficiency toe en creëren we tijd voor de persoonsgerichte aanpak.

3. Tijdige actieve communicatie

Wij zien er op toe dat we tijdig en op een actieve wijze communiceren en informeren. Samenwerking staat of valt bij communicatie en afstemming.

4. Heldere rapportages

Onze rapportages zijn zo opgesteld dat we in heldere begrijpelijke taal kunnen rapporteren. We staan open voor feedback en gaan actief en direct aan de slag met uw feedback. Ons Doel: nog betere rapportages.

5. Wij nemen de tijd voor u

We realiseren ons dat wij bestaan omdat u, als relatie en potentiele klant, voor ons kiest. Wij nemen dan ook de tijd voor u om tot een hechte samenwerking te komen. De tijd die we voor elkaar maken is een bewuste keuze vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid die we voelen.

6. Kennis van wet- en regelgeving

Ons vak vraagt van ons dat we op de hoogte zijn van wet- en regelgeving. Dit betekent dat we inzetten op permanente educatie met als doel: kennis maken en kennis delen.

7. Praktisch inzicht

Naast kennis zijn vaardigheden en een juiste houding/attitude doorslaggevend voor een juiste klantbeleving. Onze inspecteur hebben stuk voor stuk vele jaren ervaring opgedaan in het expertisegebied waarin zij actief zijn. Dit is een aanvullende eis die wij stellen aan onze collega’s.